Goossens & Goossens

Juristen

 

     

Mr. Wim Goossens is geboren en getogen in Boxmeer, studeerde notarieel recht aan de nu Radboud Universiteit te Nijmegen, en behaalde zijn rechtenbul in 1980. Naast zijn notariële ervaring op vaders kantoor was Wim als senior bedrijfsjurist werkzaam bij BP Nutrition International B.V. te Boxmeer. Hij deed een schat aan nationale en internationale ervaring op. Hij beheerde alle concern vennootschappen, vennootschappelijke structuren en duizenden merken en adviseerde directies en werknemers. Hij publiceerde, gaf lezingen, adviseerde de wetgever, deed en doet wetenschappelijk werk, waaronder het schrijven van een dissertatie en het schrijven van muziekanalyses uit de Renaissance. Wim heeft brede affiniteit met het recht en adviseert daarnaast ziekenhuisdirecties, culturele instellingen en het midden- en kleinbedrijf in en buiten Boxmeer.

Wim Goossens is maatschappelijk actief op diverse gebieden. Hij was tien jaar voorzitter van de Commissie Maatschappelijk Sociaal Cultureel Welzijn en initiatief-nemer van het vestzak theater “de Weijer” Boxmeer. Wim is voorzitter van de Vrienden van het WMC te Kerkrade. Hij speelt groot kerkorgel, restaureert, en adviseert als zodanig en was lange tijd zanger bij BVE, ruim zeven jaar repetitor/arrangeur van Vocal Group Mystery Boxmeer en zeven jaar artistiek leider van Renaissance ensemble Voces Virorum Boxmeer. Daarnaast is hij registrant van Universiteitsorganist Jan Verschuren en doet enkele gastdirecties. Wim is voorzitter van de Stichting Johann Winkels Kerkorgelfabriek Boxmeer.

In april 2017 is Wim benoemd tot secretaris van de Brabantse Orgelfederatie. Als opvolger van zijn vader in 1979 was Goossens tot 2020 Vaartmeester, Voorzitter en organisator van de eeuwen oude Boxmeerse Vaart. Als bestuurslid is hij verbonden aan diverse culturele instellingen in Boxmeer en hij is lid van de Sociëteit. Daarnaast heeft hij ervaring als lid van de Raad van Toezicht in de Gezondheidssector en hij is specialist in de governancecode in deze sector.

Hij is vicevoorzitter van de Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgilde Boxmeer en lid van De Metworst.

Hij is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en lid van de Koninklijke vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden en was tot 2019 zeven jaar lid van de Raad van Advies KIEN te Arnhem. Hij is liquidateur van de Stichting Molens Gemeente Boxmeer en hij is voorzitter van de Stichting BING (Behulpzaam bij lokale viering van Internationale en/of Nationale Gebeurtenissen).

 

Mr. Marianne Goossens-Nillesen is geboren in Wijchen en sinds de zestiger jaren getogen in Boxmeer. Zij studeerde aan de pedagogische academie te Venlo en later aan de Open Universiteit te Heerlen waar ze haar rechtenbul behaalde in 1994. Vele jaren is Marianne werkzaam in het onderwijs in Boxmeer, de laatste jaren van deze carrière als Intern Begeleider en als Intern Onderwijs Begeleider.

Daarnaast heeft Marianne affiniteit met het recht, ondermeer het gezondheidsrecht en is als jurist en voorzitter tot 2017 verbonden aan de klachtencommissie van het Maasziekenhuis Pantein te Boxmeer.

Marianne is vennoot in de maatschap Goossens & Goossens juristen. Zij adviseerde op het gebied van de Wet toelating zorginstellingen de VOR en concipieerde ter zake statuten. Zij is specialist in de governancecode in de Gezondheidssector. Marianne Goossens is maatschappelijk actief in Boxmeer.

Marianne Goossens was in de afgelopen jaren lid van de tentoonstellingscommissie van Cultureel Centrum “de Weijer”, secretaris van de stichting VVV Boxmeer, lid van het Erecomité 600 jaar Boxmeerse Vaart, daarbinnen voorzitter van de tentoonstellingscommissie en de commissie in- en uitgeleide en eindredacteur van bridgeblad de ‘Bokkepruik’. In 2010 was Marianne voorzitter van het comité 610 jaar Boxmeerse Vaart. Zij was 43 jaar als vrijwilliger verbonden aan de Boxmeerse Vaart.

Marianne is lid van de Sociëteit, inmiddels sinds 2020 voorzitter van de Interne Bezwarencommissie Pantein en secretaris van de  Bezwarencommissie Functiewaardering Gezondheidszorg/Sociale Regeling van Pantein. Zij was daarnaast tot september 2017 voorzitter van de klachtencommissie van de zorgorganisatie Pantein te Boxmeer. Ze is vicevoorzitter van de Klachtencommissie van de zorgorganisatie Dichterbij en zit als zodanig in het meldpunt klokkenluiders regeling. Ze was secretaris van de Interne Bezwarencommissie/ASB Huishoudelijke Hulp van Pantein-Vivent te Uden. Daarnaast was Marianne zeven jaar secretaris van de Raad van Toezicht van Zorgcentrum stichting Sint Anna te Boxmeer.

Marianne was ultimo 2021 secretaris van de Stichting Museum Gemeente Boxmeer.

Welkom! Home Diensten Rechtsgebieden Kantoor Juristen Contact Links Overzicht